SURE-Outlet is onderdeel van SURE Bedding en wij hanteren hetzelfde privacybeleid.

Privacyverklaring SURE Bedding

SURE Bedding respecteert de privacy van klanten en bezoekers. De bescherming hiervan is daarom erg belangrijk. Je kunt er op vertrouwen dat jouw gegevens op een transparante en eerlijke manier worden verwerkt en wij er alles aan doen om zorgvuldig en verantwoord met jouw gegevens om te gaan. Daarbij nemen wij de strenge voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.

In deze Privacyverklaring beschrijven wij waarom wij gegevens van je verwerken, hoe wij dat doen en de rechten die je daarbij hebt (zoals recht op inzage en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens). Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van onze klanten die onze producten aanschaffen en gebruik maken van onze diensten en van de bezoekers van onze webshop en showroom locatie. Hieronder vallen zowel gegevens die offline verzameld worden via de klantenservice, maar ook gegevens die online worden verzameld zoals via de accounts en via social media pagina’s.

De meeste persoonsgegevens die we gebruiken zijn noodzakelijk om je bestelling uit te voeren. SURE Bedding gebruikt ook in sommige gevallen je gegevens voor marketingdoeleinden.

Inhoud Privacyverklaring SURE Bedding

 1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van mijn gegevens en hoe neem ik contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van SURE Bedding?
 2. Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
 3. Wat doen jullie met de gegevens die jullie automatisch verzamelen bij het bezoek aan de website (cookies)?
 4. Wanneer en hoe gebruiken jullie de gegevens voor het versturen van informatie over jullie producten, diensten, speciale aanbiedingen en andere berichten?
 5. Wat doen we met de gegevens die wij verkrijgen bij het opnemen van contact, jouw registratie of jouw bestelling als gast?
 6. Hoe beveiligen we jouw gegevens?
 7. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
 8. Wie heeft toegang tot jouw gegevens.
 9. Waar worden jouw gegevens opgeslagen?
 10. Welke rechten heb je in verband met jullie gebruik van jouw gegevens?
 11. Hoe kan je een klacht indienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens?

 

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van mijn gegevens en hoe neem ik contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van SURE Bedding?

De verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is:

SURE Bedding B.V.

Galileïstraat 37

7701 SK Dedemsvaart

info@sure-bedding.nl

Telefoonnummer: 0800-1880

KVK-nummer: 70102872

BTW identificatienummer: NL858142442 B01

Indien je vragen hebt over het gebruik van jouw gegevens, dan kan je contact opnemen via: info@sure-bedding.nl

2. Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor een functionerende website en voor het uitvoeren van onze activiteiten. Dit doen we bijvoorbeeld wanneer je registreert op onze website of inlogt op een bestaand account of wanneer je producten bestelt. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die jezelf aan ons hebt verstrekt. Als het gebruik van je gegevens op grond van de wet niet zonder jouw toestemming is toegestaan, dan vragen we altijd vooraf toestemming voor het gebruik van je gegevens.

SURE Bedding verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Aankoop van producten en recht op garantie
 • Bestelproces op onze webshop
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Retour & reparatie
 • Voor relatiebeheer
 • Het uitvoeren van analyses en marktonderzoek
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen
 • Contact met onze klantenservice
 • Voor het plaatsen van Reviews
 • Bescherming van onze eigendommen en fraudebestrijding.
 • Het doen van gerichte marketingacties
 • Klanttevredenheidsonderzoeken
 • Aanmelden nieuwsbrief
 • E-mail contact

3. Wat doen jullie met de gegevens die jullie automatisch verzamelen bij het bezoek aan de website (cookies)?

Wij maken gebruik van cookies en andere hulpmiddelen (zoals pixels en scripts) in lijn met onze cookieverklaring (www.surebedding.nl/cookieverklaring) en de relevante regelgeving om informatie over jou te verzamelen wanneer je onze website bezoekt.

De volgende gegevens kunnen worden verzameld:

 • toegang tot de website (datum, tijd en frequentie);
 • hoe je op de website bent gekomen (voorafgaande website, hyperlink enz.);
 • aantal verstuurde gegevens;
 • welke browser en welke browserversie je gebruikt;
 • het door jou gebruikte besturingssysteem;
 • welke internetserviceprovider je gebruikt;
 • jouw IP-adres, dat jouw internettoegangsprovider bij de verbinding met internet toekent aan jouw computer.

Het verzamelen en opslaan van deze gegevens is noodzakelijk om de functionaliteit van de website te kunnen waarborgen en de inhoud van onze website correct af te kunnen leveren. Daarnaast helpen deze gegevens ons bij de optimalisatie van onze website en de waarborging van de veiligheid van onze IT-systemen.

Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken voor marktonderzoek, marketingdoeleinden, en een op de behoeftes afgestemde vormgeving van onze diensten, door gebruikersprofielen onder pseudoniem op te stellen en te analyseren, dit echter slechts voor zover je geen gebruik hebt gemaakt van jouw recht om bezwaar te maken tegen dit gebruik van jouw persoonsgegevens. Bekijk onze cookie-verklaring voor meer informatie.

4. Wanneer en hoe gebruiken jullie de gegevens voor het versturen van informatie over jullie producten, diensten, speciale aanbiedingen en andere berichten?

Wij gebruiken jouw gegevens voor de verzending van door jou bestelde informatie over ons aanbod en andere acties van ons naar het door jou opgegeven e-mailadres. Dat gebeurt uitsluitend met door jou gegeven toestemming of wanneer wettelijk toegestaan.

 • Aanmelding voor de nieuwsbrief op onze website
  Op onze website bestaat de mogelijkheid je in te schrijven op onze nieuwsbrief. Jouw
  aanmelding gebeurt door middel van de zgn. double-opt-in-procedure. Na de aanmelding ontvang je een e-mail, waarin je wordt verzocht om jouw aanmelding te bevestigen.
 • Verzending op basis van de verkoop van goederen en diensten
  Indien je op onze website goederen of diensten koopt, kunnen wij je ook zonder jouw toestemming naar het door jou opgegeven e-mailadres informatie over vergelijkbare goederen en diensten zenden.
 • Verzending per post
  Wij kunnen ook gebruik maken van jouw gegevens voor verzending per post van informatie over ons aanbod en onze acties.

Wij willen dat je met plezier onze e-mails leest. Daarom streven wij ernaar alleen de informatie op te nemen die jij waarschijnlijk interessant zal vinden. Wij meten en bewaren de open- en klikratio’s in jouw gebruikersprofiel. Deze informatie omvat of, en wanneer je onze e-mails opent, welke inhoud in de e-mails waarop je klikt en wanneer, en of en waarom onze e-mails je mogelijk niet bereiken. Wij gebruiken deze gegevens ook voor statistische doeleinden.

Vanzelfsprekend kan je de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment stopzetten, d.w.z. jouw toestemming intrekken. Daartoe vind je in elke e-mail resp. nieuwsbrief een daartoe bestemde afmeldlink en kan je de afmelding bevestigen op onze website. Een dergelijk verzoek kan je ook indienen via www.surebedding.nl.

Het is niet mogelijk om je af te melden van bepaalde informatieve berichten die nodig zijn voor de uitvoering van contracten en voor het functioneren van onze website, waaronder servicemails (bijv. registratiebevestigingen, klantenservicegegevens) of informatie over aankopen (bijv. orderbevestiging, contractdocument, betalingsverwerking).

 

5. Wat doen we met de gegevens die wij verkrijgen bij het opnemen van contact, jouw registratie of jouw bestelling als gast?

 • Contactopname
  Bij het opnemen van contact met ons per telefoon, e-mail of via een contactformulier worden de door jou opgegeven gegevens door ons opgeslagen om jouw vragen te kunnen beantwoorden. Het gesprek zelf wordt niet opgenomen.
 • Registratie
  Op onze website bieden wij je de mogelijkheid je te registreren door het verstrekken van jouw persoonsgegevens. De verwerking in dit geval noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
  Bij een bestelling hebben wij, afhankelijk van het specifieke geval, bepaalde gegevens nodig voor de uitvoering van het contract (zoals naam, leverings- en factuuradres en e-mailadres) evenals gegevens over het door jou gekozen betaalmiddel. Daarnaast hebben wij jouw gegevens nodig voor het bijhouden van ons klantenbestand, zodat daarin alleen juiste gegevens worden opgeslagen. Om tikfouten te voorkomen en om te kunnen garanderen dat de door jou bestelde artikelen ook bij jou aankomen, controleren wij bij het invullen de volledigheid en juistheid van jouw adres. We verwijderen de meeste gegevens binnen twee jaar na de uitvoering van de bestelling, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn om de gegevens langer te bewaren en om aan onze wettelijke bewaarplicht te voldoen.
 • Bestelling als gast
  Je hebt de mogelijkheid om bestellingen te doen als gast. Als je voor deze wijze van bestellen kiest, kan je de registratie overslaan. Houdt er dan wel rekening mee dat je voor elke volgende bestelling jouw gegevens opnieuw moet invoeren.
  De gegevens die je in het kader van een bestelling als gast hebt opgegeven, verzamelen, verwerken en gebruiken wij voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij slaan de door jou verstrekte informatie op tot aan de afwikkeling van jouw bestelling. Daarna worden jouw gegevens gewist tenzij je binnen 14 dagen na jouw bestelling ervoor kiest jouw account te activeren. Gegevens die wij moeten opslaan in overeenstemming met wettelijke verplichtingen, statuten of contractuele bewaarvereisten worden beperkt in plaats van gewist om te voorkomen dat ze voor andere doeleinden worden gebruikt.
 • Diversen
  Wij kunnen jouw gegevens ook opslaan indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in geval van een gerechtvaardigd belang. Wij kunnen bijvoorbeeld jouw persoonsgegevens en technische informatie opslaan voor zover dat noodzakelijk is om misbruik of ander onwettig gedrag op onze website te voorkomen of vervolgen, bijv. voor de handhaving van de gegevensbeveiliging bij aanvallen op onze IT-systemen. Dit kan ook gebeuren op basis van bevelen van overheidsinstanties of rechtbanken, voor zover we daartoe wettelijk verplicht zijn, en ook om onze rechten en belangen te beschermen en een juridische verdediging van onze kant mogelijk te maken.

 

6. Hoe beveiligen we jouw gegevens?

De veiligheid van jouw persoonsgegevens heeft voor ons een hoge prioriteit. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken, worden in het bijzonder tot geheimhouding van de gegevens verplicht en moeten zich daaraan houden.

Ter bescherming van jouw persoonsgegevens worden deze versleuteld verzonden; voor de communicatie via jouw internetbrowser gebruiken wij bijvoorbeeld SSL=secure socket layer. Dat kan je herkennen aan het slotsymbool dat jouw browser bij een SSL-verbinding laat zien.
Ter waarborging van de duurzame bescherming van jouw gegevens worden de technische beveiligingsmaatregelen regelmatig getoetst en zo nodig aangepast aan de stand van de techniek.
Deze beginselen gelden ook voor bedrijven die in opdracht van ons en op aanwijzing van ons gegevens verwerken en gebruiken.

 

7. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij verwerken en bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze gekregen hebben of voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Nadat het doel is vervallen of bereikt, worden jouw persoonsgegevens gewist of beperkt.
In geval van beperking worden jouw gegevens gewist zodra de wettelijke, statutaire of contractuele bewaartermijn het wissen niet langer in de weg staan

We bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben. Of gebruiken we jouw gegevens anoniem, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages zoals de waarde van je bestelling.

Klinkt lekker simpel, maar hoe werkt dat in de praktijk? We houden bepaalde termijnen aan, waarna we je gegevens verwijderen. Dit zijn ze:

 

 • Camerabeelden van onze showroom bewaren we niet langer dan 4 weken. Tenzij we iets verdachts zien dat we verder moeten onderzoeken of de beelden langer bewaard moeten worden vanwege een andere wettelijke verplichting.
 • Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
 • Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages. Je moet zelf ook de facturen van je aankopen goed bewaren, voor wanneer bijvoorbeeld je garantie verloopt.
 • Als je jouw product door SURE Bedding laat repareren of vervangen, bewaren we jouw melding en contactgegevens 7 jaar. Daarna gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
 • Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Ook als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek. De mails die je van ons ontvangt, bewaren we niet langer dan 60 dagen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je vaker dezelfde mail van ons krijgt. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
 • Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we lang

 

8. Wie heeft toegang tot jouw gegevens

Uitgangspunt is dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers van SURE Bedding als dat voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Als we je gegevens aan derden verstrekken, geldt ook daarvoor dat we dat alleen doen als dat noodzakelijk is voor bijvoorbeeld de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om ons gerechtvaardigde belang te behartigen. We verstrekken nooit meer gegevens dan noodzakelijk is voor het doel van de verstrekking. We verstrekken in de volgende situaties gegevens aan derden.

 

We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: bezorgpartners, leveranciers of reparateurs, productondersteuning, betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die onze reviews verzamelen. Onze bezorgpartner moet tenslotte je bestelling afleveren op het juiste adres en het is fijn als een reparateur bij je thuis langskomt om uw bed te repareren. En niet per ongeluk bij de buren met uw bed op de stoep staat. Partijen zoals data management-platforms, media- en advertentiebureaus en onderzoeksbureaus komen in beeld zodra we je persoonlijk advies willen geven of gerichte advertenties laten zien, bijvoorbeeld op basis van je interesse in bepaalde producten. In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.

De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens SURE Bedding. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van je gegevens. Sommige cookie-ontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen. Je leest meer over cookies in ons cookiestatement en het privacybeleid van deze partijen. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

 

9. Waar worden jouw gegevens opgeslagen?

We slaan je gegevens op in onze databases. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen. Uw gegevens staan altijd opgeslagen binnen de Europese Unie.

 

10. Welke rechten heb je in verband met jullie gebruik van jouw gegevens?

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met jouw gegevens om gaan. Met deze privacyverklaring proberen we duidelijkheid en transparantie te beiden. Heb je desondanks nog vragen over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op (per mail; info@sure-bedding.nl of via het contactformulier op de website).
Gegevens die wij op grond van wettelijke, statutaire of contractuele bewaarverplichtingen moeten opslaan, worden niet gewist, maar beperkt om gebruik voor andere doeleinden te verhinderen.

Welke rechten heb je?

 1. Recht op inzage
  Je hebt het recht om informatie op te vragen over de over jouw persoon opgeslagen persoonsgegevens.

 

 1. Recht op correctie
  Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren of aan te laten vullen.

 

 1. Recht op beperking van de verwerking
  Je hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verzoeken, voor zover de juistheid van de gegevens door jou wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, je echter het wissen daarvan afwijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar jij die nog nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.

 

 1. Recht op wissen
  Je hebt het recht om te eisen dat jouw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij de bewaring van de gegevens noodzakelijk is voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van informatie, de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang, voor het doen gelden of verdedigen tegen rechtsvorderingen of voor de uitoefening van wettelijke rechten.

 

 1. Recht op informatie
  Indien u jouw recht op rectificatie, wissen of beperking van de verwerking hebt doen gelden, zullen wij alle ontvangers van jouw persoonsgegevens op de hoogte stellen van de wijze waarop deze gegevens zijn gecorrigeerd, gewist of nu aan beperkingen van de verwerking zijn onderworpen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost.

 

 1. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  Je hebt het recht om persoonsgegevens die je ter beschikking aan ons hebt gesteld, aan jezelf of aan een derde te laten overhandigen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar format. Voor zover je verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dat slechts indien dat technisch uitvoerbaar is.

 

 1. Recht van bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw gegevens.

 1. Herroepingsrecht van gegeven toestemming
  Je hebt te allen tijde het recht om jouw toestemming voor het verzamelen van gegevens met toekomstige werking in te trekken. Wij hopen dat je begrijpt dat het om technische redenen enige tijd kan duren om de intrekking te verwerken en dat je gedurende deze tijd berichten van ons kunt blijven ontvangen.

Wil je weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd, wil je de gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen of van één je andere rechten gebruik te maken , dan kan je via het online contactformulier (www.sure-bedding.nl) een dergelijk verzoek doen. Wij zullen aan jouw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan jouw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.

Voor jouw eigen bescherming behouden wij ons het recht voor, bij een verzoek nadere informatie te vragen, die voor de bevestiging van jouw identiteit noodzakelijk is en indien identificatie niet mogelijk is, om de behandeling van jouw aanvraag af te wijzen.

11. Hoe kan je een klacht indienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens?

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens door SURE Bedding, dan kan je contact met ons opnemen via info@sure-bedding.nl. Schrijven kan ook naar het volgende adres: Galileïstraat 37, 7701 SK Dedemsvaart, t.a.v. functionaris gegevensbescherming. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.